Over de ZKM opleiding

ZKM: psychologische begeleiding vanuit een narratieve basis

Wil je werken met een methode die je structuur en richting biedt en tegelijk alle vrijheid geeft aan het verhaal van de cliënt?

Dan is de ZKM een instrument voor jou als coach, psycholoog, therapeut of counselor! Uitgangspunt van de ZelfKennisMethode of ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) is namelijk altijd het unieke persoonlijke verhaal van je cliënt. Cliënten worden zich in korte tijd bewust van onderliggende innerlijke drijfveren; van kennis die deels verborgen lag in hun eigen levensverhaal. Hierdoor komt jouw cliënt tot relevante inzichten en gemotiveerde keuzes voor verandering.

De ZKM, ontwikkeld door Prof. Hubert J.M. Hermans, maakt deel uit van de narratieve psychologie. De kracht van de ZKM ligt in de combinatie van werken binnen een duidelijke structuur, die wetenschappelijk onderbouwd is, met tegelijkertijd alle aandacht en ruimte voor het persoonlijke verhaal van je cliënt. De focus binnen de ZKM ligt niet op het probleemverhaal van je cliënt, maar op het hele (levens)verhaal. De ZKM biedt het beste van twee werelden: ruimte voor ieders eigen verhaal, gecombineerd met een evidence based methodische aanpak.

De ZKM is door zijn praktische vorm en zijn brede inzetbaarheid een uitstekende aanvulling op verschillende soorten begeleiding en wordt daarom gebruikt door professionals van verschillende achtergronden en voor verschillende doeleinden. Professionals die met de ZKM werken zijn o.a. psychologen, psychotherapeuten, coaches, pedagogen, maatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, loopbaan-begeleiders, relatietherapeuten, begeleiders in revalidatieklinieken; bij vragen rondom o.a., loopbaan, reïntegratie, zingeving, functioneren in de werk- en relatiesfeer, faalangst, burn-out, gezondheid, rouwverwerking en motivatie bij jongeren.

Wil je ervaren wat de ZKM kan betekenen? Volg dan onze geaccrediteerde 1-daagse workshop Narratieve coaching; meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt. In de agenda vind je de data en aanmeld mogelijkheden.

Onze opleiding besteedt uitgebreid aandacht aan eigen persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.
De opleiding start met minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Lees hier het interview ‘Van psycholoog naar detective met de zelfkennismethode’ met onze docenten bij Rino-Zuid!

Lees hier onze publicatie in het Tijdschrift voor Coaching (2023-3, themanummer Waarheid). Of download de hele uitgave op www.professioneelbegeleiden.nl

Lees hier een uitgebreide casusbeschrijving van de ZKM aanpak in de ZKM special van Professioneelbegeleiden.

Lees hier in het artikel De zin van zelfreflectie, wat de ZKM kan betekenen voor jouw cliënten!

De hoofdonderdelen die in de opleiding naar voren komen

  • Oefening in de narratieve attitude en werkwijze voor de ZKM-professional
  • Het uitvoeren van twee oefenzelfonderzoeken als ZKM-professional (onder supervisie)
  • Het ondergaan van twee oefenzelfonderzoeken als cliënt (onder supervisie)
  • leren werken met het ondersteunende computerprogramma
  • Een gezamenlijke studie van het Handboek Self Narratives: the Construction of meaning in psychotherapy; Hubert J.M. Hermans en Els Hermans-Jansen.
  • Afsluitende toetsing

Tijdsinvestering ZKM opleiding

96 uur Contacturen opleidingsdagen
Startmiddag (1 dagdeel)
Blok 1: 5 dagen waarvan 2 maal een tweedaagse (12 dagdelen)
Blok 2: 6 dagen waarvan 2 maal een tweedaagse (14 dagdelen)
Blok 3: 1 tweedaagse (5 dagdelen)

12 uur Supervisie
Twee trajecten van 6 uur bij twee verschillende supervisors

12 uur Intervisie
Vier intervisie-bijeenkomsten met collega-cursisten

Literatuur en toetsen 
Literatuur: Het Studieboek Self Narratives van H.J.M. Hermans (275 pagina’s) is het hoofdboek van de ZKM opleiding.
Tijdens de opleiding wordt verschillende, verdiepende achtergrondliteratuur verstrekt.
In totaal 397 pagina’s Nederlands en 337 pagina’s Engels.
Toetsing: Twee open boek toetsen, eindverslag en eindgesprek: 18 uur
Toetsen worden nagekeken en daarna is er altijd één herkansingsmogelijkheid in de prijs inbegrepen. Extra herkansing is mogelijk en extra begeleiding hierbij valt onder supervisie-tarief.

60 uur Praktijk
Na blok 2 kan de cursist onder supervisie in de eigen werkomgeving ZKM’s uitvoeren. Om het certificaat te behalen voert de cursist zelfstandig 6 ZKM’s uit als ZKM coach i.o.

Certificaat

Na het afronden van de gehele opleiding ontvangt de cursist een certificaat dat wordt uitgereikt door de ZKM opleiding Reflection & Action. Met dit certificaat krijgt de cursist definitief toegang tot de ZKM vereniging en de ZKM programmatuur.

Toelatingscriteria ZKM opleiding

  • Een behaald diploma in de Sociale Wetenschappen op universitair of Hbo-niveau
  • In staat zijn om wetenschappelijke literatuur (tevens in Engelse taal) te bestuderen en te verwerken
  • Praktische kennis van communicatievaardigheden en gesprekstechnieken
  • Het kunnen werken vanuit een grondhouding waarbij de ZKM-coach kan optreden als medeonderzoeker ‘naast’ de cliënt in tegenstelling tot een expertdeskundige ‘boven’ de cliënt.

Accreditatie

Wij zijn door meerdere instellingen geaccrediteerd. Zie hiervoor onze accreditatie pagina.

Op de hoogte blijven?

Agenda

Reacties van cursisten

Ik zocht een aanvulling op wat ik al ontwikkeld had in de loop van de jaren op het gebied van therapie, consultancy en coaching. Een ‘ondergrond’ waarin al mijn ervaring een plaats kon krijgen.

Toen ik voor het eerst in contact kwam met de ZKM kwam de methode op mij over als een degelijke en gestructureerde werkvorm. De ZKM houdt zich bezig vanuit verschillende invalshoeken met bewustzijn en het on(der)bewuste, met levens- en loopbaanvragen. Hoe onaantrekkelijk het boek ‘Self Narratives’ eerst op mij overkwam (als beeldende coach/therapeute was ik wel wat kleurrijkers gewend), des te meer verrast ik was door de ‘gelaagdheid’ van het boek. Ook was ik verrast over hoe sterk de methode in elkaar steekt en hoe veelomvattend, ook in de praktijk, werkt.