Accreditaties & kwaliteit

De ZKM opleiding is geaccrediteerd door het NIP Arbeid & Organisatie en Arbeid & Gezondheid, door het SKB en de Nobco. Staat een belangrijke accreditatie voor jou er niet bij? Laat het ons weten!

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

A&O en A&G

Voor herregistratie A&O en A&G is de opleiding voor 130 punten geaccrediteerd (ID nummer: 505810).

Voor registratie gelden punten in de volgende categorieën: A&O kennis 70 punten, A&O Vaardigheden 60 punten.

De workshop Meer licht op wat je werkelijk beweegt is voor 12 punten geaccrediteerd (herregistratie). Voor registratie gelden punten in de volgende categorieën: A&O/A&G – A&O-Diagnostiek 6 punten A&O/A&G – A&O-Interventievaardigheden 6 punten. ID 327237.

SKB

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting SKB (Stichting Keurmerk Beroepscholingen voor de psycho-sociale en geestelijke gezondheidszorg) onder registratienummer 220220/ C1911.0048.C. Scholingscategorie: SKB-C/ Totaal SBU: 331/ 11,8 EC’s

NFG

De opleiding is geschikt als specialisatie opleiding om toegelaten te worden tot het NFG.

NOBCO

De Nobco heeft aan de ZKM opleiding onder de naam ‘Opleiding in de ZKM methode en de waarderingstheorie’ 93 PE punten toegekend. De opleiding is op de Nobco website opgenomen met kenmerk 220111-ZKM-092. Aan de workshop ‘Meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt, narratief coachen’ zijn 6 PE uren toegekend. De workshop is opgenomen met kenmerk 240115-ZKM-089.

Meer informatie treft u aan op www.nobco.nl.

Kwaliteitsborging

ZKM opgeleiden zijn verenigd in de beroepsvereniging voor ZKM beoefenaars, de ZKM vereniging. De ZKM opleiding R&A leidt tot toegang en registratie bij de beroepsvereniging als gecertificeerd ZKM professional.

In samenwerking met prof. Hermans en de ZKM vereniging bewaakt de ZKM opleiding R&A de kwaliteit van haar opleiding en het onderhoud van de kwaliteit van de ZKM professie in het algemeen.

De ZKM opleiding Reflection & Action wordt ondersteund door een adviescommissie om de kwaliteit van haar onderwijs te waarborgen. Deze commissie bestaat uit mevrouw dr. Margreet Poulie, mevrouw dr. Toos van Huigevoort en mevrouw dr. Agnieszka Konopka.

De ZKM opleiding R&A houdt zich aan de Ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de ZKM gedragscode (ZKM Vereniging) en het ZKM kwaliteitssysteem (ZKM Vereniging), waaronder ook het privacyreglement valt. Ons verwerkingsregister AVG kun je hier downloaden. Daarin staat precies hoe wij met vertrouwelijke gegevens omgaan. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan gerust contact met ons op. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Agenda

Reacties van cursisten

Ik was op zoek naar een opleiding in counseling. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Ik zocht een opleiding waar ik me thuis bij voelde. Wat mij aansprak: De ZKM gaat uit van gelijkwaardigheid, het is geen test.

De combinatie van het meer rationele met het emotionele, het mogen zijn bij het verhaal van de ander, het wetenschappelijk onderbouwde sprak mij echt aan.