Masterclasses

De masterclasses zijn toegankelijk voor gecertificeerde ZKM beoefenaars. Indien elders opgeleid, overleggen we in hoeverre één van de onderdelen uit de vervolgopleiding nodig is als ondergrond. De masterclass ‘De werking van kind strategieën’ is tevens onderdeel van de ZKM opleiding voor R&A studenten.

Voor de actuele data neem contact met ons op.

Masterclass De werking van kind strategieën

In deze masterclass staan we uitgebreid stil bij de schaduwzijde van het empowerment model binnen het werken met de ZKM. Het protocol helpt je om de cliënt te laten ontdekken hoe de mechanismen werken waarmee hij zichzelf vastzet en hoe deze zijn ontstaan. Dit bewustzijn is de opening naar het doorbreken van de vicieuze cirkel. Je persoonlijke groei als mens én als professional staat centraal in deze masterclass.

Masterclass Validatie

In de masterclass Validatie leggen we de focus op het proces van verandering tijdens de ZKM en in het validatietraject. Valideren is waar maken wat je meer wenst in je leven. We werken aan het vergroten van de bewustwording dat je ook iets anders in huis hebt, dan je gebruikelijke gedragsrepertoire. We leren in deze MC om de positie te versterken van de waarnemer die ziet dat er mogelijkheden zijn. Gedrag wordt dan steeds meer een keuze in plaats van een automatische reactie op triggers. Ook werken we aan de grondhouding van de coach om weerstand en terugval te zien als een kans in het proces van verandering.

Masterclass Meerstemmigheid en Overdracht

In de masterclass Meerstemmigheid en Overdracht oefen je in het energetisch ervaren van meerstemmigheid bij jou als ZKM professional zelf en in het herkennen van meerstemmigheid bij de cliënt. Cliënten kunnen je meetrekken in tegenstrijdige, oordelende, kritische, ontevreden, afhankelijke of zeer lovende stemmen. Het vraagt van de ZKM professional alertheid op de eigen innerlijke criticus en het primaire systeem. We werken aan het terugvinden van de vrije ruimte, met de keuzevrijheid om de meerstemmigheid van de ZKM professional en de cliënt te laten groeien.

Agenda

Reacties van cursisten

Ik zocht een aanvulling op wat ik al ontwikkeld had in de loop van de jaren op het gebied van therapie, consultancy en coaching. Een ‘ondergrond’ waarin al mijn ervaring een plaats kon krijgen.

Toen ik voor het eerst in contact kwam met de ZKM kwam de methode op mij over als een degelijke en gestructureerde werkvorm. De ZKM houdt zich bezig vanuit verschillende invalshoeken met bewustzijn en het on(der)bewuste, met levens- en loopbaanvragen. Hoe onaantrekkelijk het boek ‘Self Narratives’ eerst op mij overkwam (als beeldende coach/therapeute was ik wel wat kleurrijkers gewend), des te meer verrast ik was door de ‘gelaagdheid’ van het boek. Ook was ik verrast over hoe sterk de methode in elkaar steekt en hoe veelomvattend, ook in de praktijk, werkt.