Masterclasses

De masterclasses zijn toegankelijk voor gecertificeerde ZKM beoefenaars. Indien elders opgeleid, overleggen we in hoeverre één van de onderdelen uit de vervolgopleiding nodig is als ondergrond. De masterclass ‘De werking van kind strategieën’ is tevens onderdeel van de ZKM opleiding voor R&A studenten.

Voor de actuele data neem contact met ons op.

Masterclass De werking van kind strategieën

In deze masterclass staan we uitgebreid stil bij de schaduwzijde van het empowerment model binnen het werken met de ZKM. Het protocol helpt je om de cliënt te laten ontdekken hoe de mechanismen werken waarmee hij zichzelf vastzet en hoe deze zijn ontstaan. Dit bewustzijn is de opening naar het doorbreken van de vicieuze cirkel. Je persoonlijke groei als mens én als professional staat centraal in deze masterclass.

Masterclass Validatie

In de masterclass Validatie leggen we de focus op het proces van verandering tijdens de ZKM en in het validatietraject. Valideren is waar maken wat je meer wenst in je leven. We werken aan het vergroten van de bewustwording dat je ook iets anders in huis hebt, dan je gebruikelijke gedragsrepertoire. We leren in deze MC om de positie te versterken van de waarnemer die ziet dat er mogelijkheden zijn. Gedrag wordt dan steeds meer een keuze in plaats van een automatische reactie op triggers. Ook werken we aan de grondhouding van de coach om weerstand en terugval te zien als een kans in het proces van verandering.

Masterclass Meerstemmigheid en Overdracht

In de masterclass Meerstemmigheid en Overdracht oefen je in het energetisch ervaren van meerstemmigheid bij jou als ZKM professional zelf en in het herkennen van meerstemmigheid bij de cliënt. Cliënten kunnen je meetrekken in tegenstrijdige, oordelende, kritische, ontevreden, afhankelijke of zeer lovende stemmen. Het vraagt van de ZKM professional alertheid op de eigen innerlijke criticus en het primaire systeem. We werken aan het terugvinden van de vrije ruimte, met de keuzevrijheid om de meerstemmigheid van de ZKM professional en de cliënt te laten groeien.

Agenda

Reacties van cursisten

Ik was op zoek naar een opleiding in counseling. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Ik zocht een opleiding waar ik me thuis bij voelde. Wat mij aansprak: De ZKM gaat uit van gelijkwaardigheid, het is geen test.

De combinatie van het meer rationele met het emotionele, het mogen zijn bij het verhaal van de ander, het wetenschappelijk onderbouwde sprak mij echt aan.