Meer over de ZKM

De Zelfkennismethode (de ZKM) is een gedegen en valide toepassing om mensen in korte tijd te begeleiden naar op zelfinzicht gebaseerde actie. Deze benaderingswijze maakt deel uit van de Narratieve psychologie en heeft als centraal gegeven ‘de mens als verhaal’. Afgelopen 40 jaar heeft zich deze bijzondere vernieuwing in de psychologie uitontwikkeld tot een sterke theorie. De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ opgezet aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoorde dan ook tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland. Zowel theorie als het ZKM protocol bieden ruimte om mee te blijven groeien met andere hedendaagse ontwikkelingen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Klik hier.

Werken met de ZKM methodiek

Het ZKM zelfonderzoek is de praktische vertaling van de Waarderings- en motivatietheorie van prof. Hubert J.M. Hermans en is in samenwerking met zijn vrouw, psychotherapeute Els Hermans-Jansen, ontwikkeld. Het ZKM zelfonderzoek is te verwoorden als een persoonlijk leerproces voor je cliënt. Wat je cliënt onbewust over zichzelf weet wordt in een dialoog, die de cliënt in feite met zichzelf voert, zichtbaar en helder.

Het unieke van de ZKM is dat cliënten aan hun levensverhaal via een gevalideerde gevoelslijst hun gevoelens koppelen. Jouw cliënt kan daarmee in het proces van de ZKM de brug slaan naar (nog) onbewuste drijfveren en maakt zelf helder hoe het probleemverhaal is ontstaan, welke functie het heeft gehad en kan daardoor met mildheid ernaar kijken. Cliënten zien ineens heel duidelijk waar zij op vastlopen en welke soort ervaringen hen in beweging zet, waardoor het gemakkelijker wordt om keuzes te maken.

Je cliënt zal passende antwoorden vinden die aansluiten op het eigen unieke levensverhaal en ontdekt daardoor in zichzelf het draagvlak voor verandering. Het resultaat is dat je cliënt bewust en met meer vertrouwen kan werken aan de gewenste ontwikkeling.

In het ZKM-Zelfonderzoek vloeien inzicht en verandering natuurlijk in elkaar over. Twee specialisten werken in het ZKM-Zelfonderzoek gelijkwaardig samen: je cliënt, die alles over het eigen verhaal kan vertellen en jij als ZKM-professional die de methodiek beheerst.

ZKM in de wetenschap

De Waarderingstheorie en de ZKM blijven in ontwikkeling. In het wetenschappelijke veld vindt voortdurend onderzoek met de ZKM plaats. Tot dusver zijn ruim 30 dissertaties verdedigd waarin de ZKM een centrale rol speelt. Verder zijn er wetenschappelijke artikelen verschenen waarin de ZKM onderzocht wordt op het raakvlak van wetenschap en praktijk. Prof. Hubert Hermans zelf heeft meer dan 200 publicaties op zijn naam staan.  Voor een volledige lijst van publicaties zie: huberthermans.com/full-list-of-publications

In opdracht van de ZKM vereniging is vanuit de praktijk gedegen effectonderzoek opgezet in samenwerking met Hogeschool Fontys. De toepassingsvelden voor de ZKM breiden zich nog steeds uit door vernieuwende ideeën van haar gebruikers.

Artikel: Interview met prof. Hubert Hermans

Artikel: Werkwijze ZKM

Artikel: over effectonderzoek

Achtergrond van onze ZKM opleiding

Begin jaren tachtig raakte dr. Margreet Poulie bezield door het gedachtegoed van Prof. Dr. H.J.M. Hermans. Na een inspirerende samenwerking op het snijvlak van wetenschap en praktijk, richtte zij in 1998 haar eigen ZKM opleiding Reflection & Action (ZKM-R&A) op. De ontwikkeling van de methode stond en staat niet stil. Zij is aangevuld met het empowerment model van D.Gershon & G.Straub. Onze ZKM opleiding geeft deze combinatie de naam ZelfKennisMethode, met behoud van het label ZKM. Sinds 2010 geven drs. Desirée Pieters en drs. Selma Roenhorst leiding aan de opleiding. In 2022 is ook drs. Maartje Roeterdink aangetreden als hoofddocent.